the true wnaz

the true wnaz

Thursday, September 2, 2010

Ujian Subjektif

•Selalunya dibuat dalam bentuk esei dan pelajar-pelajar diminta membuat huraian yang tepat dan jelas terhadap soalan-soalan yang diberi.
•Peluang memberi gerka balas terhadap tulisan mereka sendiri.
•Ujian ini meminta calon membuktikan kefahaman terhadap soalan yang dijawab.


Ciri-ciri Ujian Subjektif

a)Pengambil ujian terpaksa merancang dan seterusnya menghasilkan jawapan dengan menggunakan kebolehan bahasanya sendiri.
b)Dalam ujian subjektif, pelajar menumpukan banyak masa berfikir dan menulis.
c)Kualiti bentuk ujian jenis subjektif bergantung kepada kemahiran pemarkahan jawapan.
d)Menjelaskan tugas-tugas yang diharapkan daripada pelajar yang boleh menjadi asas pencapaian kemahiran bahasa mereka.


Jenis-jenis Ujian Subjektif

a)Jenis gerak balas terhad
b)Jenis gerak balas lanjutan


Kebaikan dan Kelemahan Ujian Subjetif

Kebaikan
I.Boleh dibina dengan mudah dan bilangan yang sedikit.
II.Mengurangkan tekaan jawapan.
III.Potensi mengukur keaslian.

Kelemahan
I.Nilai potensi diagnostik yang rendah.
II.Pemeriksaan kurang dipercayai.
III.Tidak boleh diskor dengan mesin dan memerlukan orang yang terlatih.

No comments:

Post a Comment